02. Cash_shutterstock_132181025
Produse financiare pentru cash

KPMG, administrator Astra Asigurări: Prioritatea principală este continuarea plăţilor către clienţi

 

25 februarie 2014

Administratorul special al Astra, KPMG Advisory, analizează situaţia asigurătorului şi ia măsurile urgente pentru stabilirea priorităţilor de acţiune, cu informarea şi consultarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, principala preocupare fiind continuarea plăţilor către clienţi şi parteneri. 
Astra Asigurari

„În acest moment, administratorul special analizează situaţia Astra şi ia măsurile urgente pentru stabilirea priorităţilor de acţiune, cu informarea şi consultarea ASF. Continuarea plăţilor către asiguraţi (clienţi) şi partenerii de afaceri a fost preocuparea principală a administratorului special, astfel încât primele operaţiuni au fost deja făcute în decursul zilei de joi, 20 februarie. Mai multe detalii despre Astra şi activitatea administratorului special vor fi comunicate în condiţiile stipulate de lege în perioada imediat următoare”, se declarat reprezentanţii KPMG România într-un comunicat remis luni MEDIAFAX.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a instituit, marţi, 18 februarie, procedura de redresare financiară prin administrare specială a Astra, liderul pieţei de asigurări, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit firma KPMG Advisory ca administrator special.

Potrivit KPMG România, redresarea financiară prin administrator special nu are implicaţii asupra activităţii comerciale desfăşurate de Astra – contractele de asigurare în vigoare urmând să fie derulate în condiţii normale – ci este menită să contribuie la reechilibrarea parametrilor financiari ai asigurătorului, astfel încât toate drepturile asiguraţilor să fie protejate corespunzător.

„KPMG a pus la dispoziţie o echipă specializată de profesionişti în asigurări, finanţe, fiscalitate, avocatură, actuariat şi specialişti în tehnologia informaţiei pentru a duce la îndeplinire mandatul primit în condiţiile legii”, se mai spune în comunicat.

În privinţa poliţelor existente, ASF a arătat că toate poliţele de asigurare emise de Astra rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea va fi obligată să onoreze din propriile disponibilităţi financiare existente sau rezultate din administrarea specială toate solicitările care decurg din acestea, se menţionează în comunicatul KPMG România.

Din calculele ASF, care vor fi puse la dispoziţia administratorului special, Astra va avea nevoie de o majorare de capital semnificativă, urmând ca administratorul special să stabilească suma necesară pentru acest aport de capital.

„Înainte de luarea măsurii de redresare financiară prin administrare specială pentru Astra, ASF a îndeplinit toate procedurile legale privind urmărirea respectării termenlor stabilite prin planul de măsuri impus de fosta conducere CSA în sarcina Astra. Prin nota de control s-a constatat că planul de măsuri, care avea termen 31 decembrie 2013, nu a fost realizat”, se spunea în comunicatul dat publicităţii marţi de ASF.

Simultan cu introducerea administrării speciale, ASF a impus Astra o seri de măsuri, respectiv inventarierea dosarelor de daună înregistrate în evidenţele societăţii de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor de plată faţă de creditorii de asigurări, luarea măsurilor necesare pentru calcularea corespunzătoare şi în conformitate cu cerinţele legale a rezervelor tehnice constituite de societate, interzicerea efectuării de investiţii în valori mobiliare şi imobiliare cu excepţia plasamentelor în depozite bancare şi titluri de stat sau certificate de trezorerie, precum şi interzicerea înstrăinării bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare fără aprobarea prealabilă a ASF.

De asemenea, autoritatea a obligat asigurătorul să ia măsurile necesare în vederea accelerării recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului şi a interzis acordarea de noi împrumuturi, să inventarieze şi să evalueze creanţele înregistrate în evidenţele societăţii şi să anuleze creanţele din asigurare aferente contractelor ieşite din perioada de valabilitate şi să înregistreze rezultatele în contabilitatea societăţii.

Totodată, societatea va reanaliza politica de reasigurare şi plasare a riscurilor către reasigurători cu rating acordat de agenţii de rating recunoscute şi va angaja un auditor reputat.

KPMG este o reţea de firme care furnizează servicii de audit, consultanţă fiscală şi în domeniul afacerilor, care îşi desfăşoară activitatea în 155 de ţări şi are 155.000 de angajaţi în firmele membre din întreaga lume.

Astra Asigurări este controlată de The Nova Group Investments România SA – 72,68% şi Epsilon Estate Provider SRL- 27,02%, alături de mai multe persoane fizice şi juridice, cu o participaţie reprezentând 0,3% din capitalul social. The Nova Group Investments România şi Epsilon Estate Provider sunt controlate indirect de omul de afaceri Dan Adamescu.

Compania este liderul pieţei de asigurări din România, cu subscrieri de peste 1 miliard de lei în 2012 şi mai mult de patru milioane de clienţi.

Piaţa asigurărilor generale şi de viaţă a depăşit 8 miliarde de lei în 2013, conform datelor preliminare ale ASF.

Sursa: Ziarul Financiar