02. Cash_shutterstock_132181025
Produse financiare pentru cash

Deficit de 900 de milioane de lei la bugetul de stat după primul trimestru, 0,14% din PIB

 

28 aprilie 2014

Execuţia bugetară din primul trimestru s-a încheiat cu un deficit de 900 milioane de lei, reprezentând 0,14% din PIB, în scădere de la 0,46% din PIB la finele lunii februarie şi 0,67% din PIB în perioada similară din 2013.

Deficitul bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului asigură încadrarea României în ţintele agreate cu organismele financiare internaţionale, potrivit Ministerului Finanţelor.

România s-a angajat prin acordurile cu instituţiilefinanciare internaţionale ca deficitul bugetar din acest an să nu treacă de 2,2% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 48,8 miliarde de lei în primul trimestru şi reprezintă 7,4% din PIB. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile au fost mai mari cu 3,8%, potrivit datelor prezentate vineri de Ministerul Finanţelor.

Surse guvernamentale au declarat recent că veniturile bugetare din pe primul trimestru sunt sub program cu mai mult de 1 miliard de lei.

Creşteri faţă de primul trimestru din 2013 au fost înregistrate la încasările din impozitul pe profit (+235 milioane de lei), accize (+639 milioane de lei), contribuţiile de asigurări sociale (+587 milioane de lei).

Veniturile din TVA au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,5%, în condiţiile în care încasările din această taxă au crescut cu 3,2%, în timp ce rambursările au fost cu 11% mai mari.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la impozite si taxe pe proprietate, cu 11,7%, taxe pe utilizarea bunurilor – 6,9% şi venituri nefiscale – 6,7%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 49,7 miliarde lei, au scăzut în termeni nominali cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, respectiv cu 0,6 puncte procentuale ca pondere în PIB, la 7,4% din PIB.

Creşteri au fost consemnate la cheltuielie de personal (+2,6%), în principal ca urmare a plăţii obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi a plăţii drepturilor aferente uniformelor şi echipamentelor obligatorii pentru personalul din sectorul ordine publică.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au urcat cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se la fondul naţional de asigurări sociale de sănătate datorită plăţii arieratelor către furnizorii de medicamente.

Cheltuielile cu dobânzile s-au redus semnificativ, cu 20,4%, ca urmare a scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,3 miliarde lei, respectiv 0,5% din PIB.

Sursa: Ziarul Financiar