GHIDUL CLIENTULUI – CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU IPOTECA

Ghidul clientului de la Credit Consilier este un instrument independent prin care poţi afla tot ceea ce trebuie să cunoşti depre creditul de nevoi personale cu ipoteca:

 • I. Condiţiile minime de îndeplinit
 • II. Paşii de parcurs
 • III. Documentele necesare
 • IV. Exemplu de costuri aferente unui credit ipotecar
 • V. Care sunt întrebările pe care trebuie să le adresezi

I. Condiţiile minime:

 • check Tipuri de venituri acceptate: salarii, chirii, dividende, drepturi de autor, diurnă (inclusiv navigatori), pensii, rentă viageră, venituri din activităţi liberale, venituri obţinute în străinătate, contracte de management;
 • check Vârstă aplicant: între 18 şi 65 ani;
 • check Vechime la ultimul angajator: minim 3 luni;
 • checkVenit minim: 550 RON (minimul cheltuielilor de subzistenţă pentru o familie cu doi membri);
 • checkIstoric de plată pozitiv: aplicantul să nu înregistreze întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditelor conform datelor din Biroul de Credit;
 • check Suma ratelor lunare nu poate depăşi 60% din veniturile familiei după scăderea cheltuielilor de subzistenţă
 • check Garantii: un imobil intabulat in Cartea Funciara care sa acopere in proportie de 133% suma creditului.

Notă: condiţiile diferă de la o instituţie la alta, iar cele mai sus menţionate sunt considerate general valabile, clientul având opţiunea de a alege oferta care se potriveşte cel mai mult situaţiei sale.

II. Paşii de parcurs:
pic1

Original Copie*
1. Cerere de credit pe formatul standard al băncii check
2. Actele de identitate ale solicitantului şi ale soţului/soţiei check
3. După caz, pentru alte credite în derulare, contractul + graficul de rambursare check
4. Documente privind venitul:
Salarii
– adeverinţă de venit emisă de către angajator check
– extras REVISAL (Registrul de Evidenţă al Salariaţior) emis de angajator check
– fişa fiscală aferentă anului anterior încheiat check
Chirii
– contractul/contractele de închiriere înregistrat(e) la Administraţia Financiară check
– declaraţia privind veniturile realizate pentru anul anterior şi/sau decizia de impunere pentru anul anterior şi cea pentru anul în curs check
Pensii
– decizia de pensionare check
– ultimele 3 cupoane de pensie check
5. Documente aferente imobilului:
La momentul evaluarii imobilului:
– titlul de proprietate (ex: contract de vânzare-cumparare, certificat de moştenitor, contract de schimb, autorizaţie de construire + proces verbal de recepţie, etc) check
– dosar cadastral check
– încheiere de intabulare în cartea funciară check
– extras de carte funciară informativ check
La data semnării contractelor (de credit si de ipoteca)
– certificatul fiscal eliberat de către Direcţia de Taxe şi Impozite de la Primăria localităţii/sectorului de care aparţine imobilul ipotecat check
– extrasul de carte funciară (valabil 5 zile de la depunerea cererii) care dovedeşte că imobilul este liber de sarcini check
6. Poliţa de asigurare imobil la una din societaţile agreate de bancă check
*Alături de documentele prezentate în copie se vor prezenta şi originalele în scopul vizării „conform cu originalul”.

IV. Costuri complete:

Exemplu de costuri pentru un credit de nevoi personale cu ipotecă în suma de 30.000 EUR pe un termen de 25 de ani:

Condiţii credit Costuri la acordare Costuri pe parcusul derulării creditului*
Sumă credit 20.000€ Comision analiză dosar 400€ DAE (dobanda anuala efectiva) 8,68%
Valoare imobil 30.000€ Taxa de evaluare 100€ Rata lunară 400€
Termen maxim** 5 ani Taxa de înscriere in Arhiva Electronică 20€ Prima de asigurare anuală 50€
Dobânda 7,5% Taxe notariale & ipotecă 200€
Prima asigurare imobil pentru primul an 50€ Cost total al creditului 4.446€
Total costuri la acordarea creditului 770€ Valoarea totala plătibilă 24.046€
*In mod exceptional pot aparea costuri suplimentare aferente rambursărilor în avans (max 1%) sau amendamentelor post-acordare în funcţie de frecvenţa lor.
**Termenul maxim este limitat la 5 ani prin reglementări ale Băncii Nationale a Romaniei. Din acest motiv, suma maximă a creditului este sensibil apropiată de cea a unui credit de nevoi personale fără ipotecă.

V. Care sunt întrebările pe care trebuie sa le adresezi:

 • check Comisionul de analiză se percepe indiferent de rezoluţia aplicaţiei de credit (aprobată/respinsă)?
 • check Care sunt avantajele/dezavantajele creditului de nevoi personale cu ipotecă faţă de unul fără ipotecă?
 • check Pot să-mi aleg data de scadenţă lunara (în funcţie de data încasării venitului)?
 • check Ce tip de dobândă mi se aplică: fixă/variabilă, fixă apoi variabilă?
 • check In funcţie de ce criterii poate varia dobânda: Euribor/Robor sau Indicele intern al băncii?
 • check Care este valoarea DAE aferentă contractului meu?
 • check Care este cuantumul Valorii totale plătibile (total de rambursat)?
 • check Care este valoarea dobânzii penalizatoare (în caz de întârziere a plăţii ratei)?
 • check Am costuri suplimentare dacă fac rambursări în avans?
 • check Ce reprezintă riscul valutar şi riscul de rată a dobânzii şi cum mă pot afecta?

Află totul despre credite vizitând www.creditconsilier.ro sau sunând la 0752 293 860 unde consultanţii Credit Consilier iţi stau la dispoziţie!

DESCARCA GHIDUL
Click aici pentru a descarca ghidul complet.