GHIDUL CLIENTULUI – CREDIT IPOTECAR (IMOBILIAR)

Ghidul clientului de la Credit Consilier este un instrument independent prin care poţi afla tot ceea ce trebuie să cunoşti depre creditele ipotecare:

 • I. Condiţiile minime de îndeplinit
 • II. Paşii de parcurs
 • III. Documentele necesare
 • IV. Exemplu de costuri aferente unui credit ipotecar
 • V. Care sunt întrebările pe care trebuie să le adresezi

I. Condiţiile minime:

 • check Tipuri de venituri acceptate: salarii, chirii, dividende, drepturi de autor, diurnă (inclusiv navigatori), pensii, rentă viageră, venituri din activităţi liberale, venituri obţinute în străinătate, contracte de management;
 • check Vârstă aplicant: între 18 şi 65 ani;
 • check Vechime la ultimul angajator: minim 3 luni;
 • check Venit minim: 550 RON (minimul cheltuielilor de subzistenţă pentru o familie cu doi membri);
 • check Istoric de plată pozitiv: aplicantul să nu înregistreze întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditelor conform datelor din Biroul de Credit;
 • check Avans (% din valoarea imobilului achiziţionat): minim 25% pentru creditele în Euro/minim 15% pentru creditele în Ron;
 • check Suma ratelor lunare nu poate depăşi 60% din veniturile familiei după scăderea cheltuielilor de subzistenţă.

Notă: condiţiile diferă de la o instituţie la alta, iar cele mai sus menţionate sunt considerate general valabile, clientul având opţiunea de a alege oferta care se potriveşte cel mai mult situaţiei sale.

II. Paşii de parcurs:

pasii-creditul-ipotecar

III. Documentele necesare:

 

Original

Copie*

1. Cerere de credit pe formatul standard al băncii

check

 

2. Actele de identitate ale solicitantului şi ale soţului/soţiei

 

check

3. După caz, pentru alte credite în derulare, contractul + graficul de rambursare

 

check

4. Documente privind venitul:

 

 

Salarii

 

 

–   adeverinţă de venit emisă de către angajator

check

 

–   extras REVISAL  (Registrul de Evidenţă al Salariaţior) emis de angajator

check

 

–   fişa fiscală aferentă anului anterior încheiat

 

check

Chirii

 

 

–   contractul/contractele de închiriere înregistrat(e) la Administraţia Financiară

 

check

–   declaraţia privind veniturile realizate pentru anul anterior şi/sau decizia de impunere pentru anul anterior şi cea pentru anul în curs

 

check

Pensii

 

 

–   decizia de pensionare

 

check

–   ultimele 3 cupoane de pensie

 

check

5. Documente aferente imobilului:

 

 

La momentul identificării imobilului, înainte de evaluare

 

 

–   titlul de proprietate (ex: contract de vânzare-cumparare, certificat de moştenitor, contract de schimb, autorizaţie de construire + proces verbal de recepţie, etc)

 

check

–   dosar cadastral

 

check

–   încheiere de intabulare în cartea funciară

 

check

–   extras de carte funciară informativ

 

check

–   actele de identitate ale vânzătorilor

 

check

La data semnării contractului de vânzare-cumparare

 

 

–   certificatul fiscal eliberat de către Direcţia de Taxe şi Impozite de la Primăria localităţii/sectorului de care aparţine imobilul tranzacţionat

 

check

–   adeverinta de la asociaţia de locatari din care să rezulte plata la zi a obligaţiilor la întreţinere

 

check

–   extrasul de carte funciară (valabil 5 zile de la depunerea cererii) care dovedeşte că imobilul este liber de sarcini

 

check

6. Poliţa de asigurare imobil la una din societaţile agreate de bancă

check

 

*Alături de documentele prezentate în copie se vor prezenta şi originalele în scopul vizării „conform cu originalul”.

IV. Costuri complete:

Exemplu de costuri pentru un credit ipotecar în suma de 40.000 EUR pe un termen de 25 de ani:

Condiţii credit

Costuri la acordare

Costuri pe parcusul derulării creditului*

Sumă credit

40.000€

Comision analiză dosar

400€

DAE (dobanda anuala efectiva)

6,28%

Valoare imobil

50.000€

Taxa de evaluare

100€

Rata lunară

258€

Termen

25 ani

Taxa de înscriere in Arhiva Electronică

20€

Prima de asigurare anuală

80€

Dobânda

6%

Taxe notariale & ipotecă

800€

Prima asigurare imobil pentru primul an

80€

Cost total al creditului

37.400€

 

Total costuri la acordarea creditului

1.400

Valoarea totala plătibilă

77.400€

*In mod exceptional pot aparea costuri suplimentare aferente rambursărilor în avans (max 1%) sau amendamentelor post-acordare în funcţie de frecvenţa lor.

V. Care sunt întrebările pe care trebuie sa le adresezi:

check Comisionul de analiză se percepe indiferent de rezoluţia aplicaţiei de credit (aprobată/respinsă)?
check In cât timp intră vânzătorul în posesia banilor?
check Pot să-mi aleg data de scadenţă lunara (în funcţie de data încasării venitului)?
check Ce tip de dobândă mi se aplică: fixă/variabilă, fixă apoi variabilă?
check In funcţie de ce criterii poate varia dobânda: Euribor/Robor sau Indicele intern al băncii?
check Care este valoarea DAE aferentă contractului meu?
check Care este cuantumul Valorii totale plătibile (total de rambursat)?
check Care este valoarea dobânzii penalizatoare (în caz de întârziere a plăţii ratei)?
check Am costuri suplimentare dacă fac rambursări în avans?
check Ce reprezintă riscul valutar şi riscul de rată a dobânzii şi cum mă pot afecta?

Află totul despre credite vizitând www.creditconsilier.ro sau sunând la 0752 293 860 unde consultanţii Credit Consilier iţi stau la dispoziţie!

DESCARCA GHIDUL
Click aici pentru a descarca ghidul complet.