GHIDUL CLIENTULUI – PRIMA CASA

Ghidul Clientului de la Credit Consilier este un instrument independent prin care poţi afla tot ceea ce trebuie să cunoşti depre creditul Prima Casă:

 • I. Condiţiile minime de îndeplinit
 • II. Descrierea produsului de credit Prima Casă
 • III. Paşii de parcurs
 • IV. Documentele necesare
 • V. Exemplu de costuri aferente unui credit Prima Casă
 • VI. Care sunt întrebările pe care trebuie să le adresezi?

 I. Condiţiile minime:

 • check Titularul fie nu deţine în proprietate exclusivă sau împreuna cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
 • check Tipuri de venituri acceptate: salarii, chirii, dividende, drepturi de autor, diurna (inclusiv navigatori), pensii, rentă viageră, venituri din activitati liberale, venituri obţinute in străinătate, contracte de management;
 • check Vârsta aplicant: între 18 şi 65 ani;
 • check Vechime la ultimul angajator: minim 3 luni;
 • check Venit minim: 550 RON (minimul cheltuielilor de subzistenţă pentru o familie cu doi membri);
 • check Istoric de plată pozitiv: aplicantul să nu înregistreze întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditelor conform datelor din Biroul de Credit;
 • check Avans (% din valoarea imobilului achizitionat): minim 5%;
 • check Suma ratelor lunare nu poate depăşi 60% din veniturile familiei după scăderea cheltuielilor de subzistenţă.

Notă: condiţiile diferă de la o instituţie la alta, iar cele mai sus menţionate sunt considerate general valabile, clientul având opţiunea de a alege oferta care se potriveşte cel mai mult situaţiei sale.

II. Descrierea produsului de credit Prima Casă:

Parametru Descriere
Suma maximă
 • echivalentul in lei a 57.000 Euro pentru achiziţie imobile vechi
 • echivalentul in lei a 66.500 Euro pentru achiziţie imobile noi
Termen maxim 30 ani
Avans minim 5%
Comision de analiză 0 (zero)
Dobânda Robor la 3 luni + 2,5% ~ 6.5%
Comision anual FNGCIMM
0,245% (aplicat la jumătate din sold)
Comision de rambursare în avans 0 (zero)
Perioada interdicţiei de vânzare imobil primii 5 ani de la dobândire
Garanţii în favoarea băncii
 • contract de garantare tripărtit, semnat între client, FNGCIMM şi bancă
 • depozit colateral în suma a 3 rate de dobândă constituit de către împrumutat, cesionat în favoarea băncii pe toată durata creditării
 • un drept de ipotecă legală de rang I  asupra imobilului finanţat de bancă (pentru 50%)
 • ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor deschise de către client la bancă
Garanţii în favoarea statului (Ministerul Finanţelor Publice)
 • ipotecă legală de rang I asupra imobilului finanţat de Bancă (pentru 50%)
 • poliţa de asigurare imobil

III. Paşii de parcurs:

pasii-prima-casa

IV. Documentele necesare:

 

Original

Copie*

1. Cerere de credit pe formatul standard al băncii

check

 

2. Actele de identitate ale solicitantului şi ale soţului/soţiei

 

check

3. Declaraţia pe propria răspundere autentificată la notar tip Prima Casă

check

 

4. După caz, pentru alte credite în derulare, contractul + graficul de rambursare

 

check

5. Documente privind venitul:

 

 

Salarii

 

 

– adeverinţă de venit emisă de angajator

check

 

– extras REVISAL (Registrul de Evidenţă a Salariaţior) emis de angajator

check

 

– fisa fiscală aferentă anului anterior încheiat

 

check

Chirii

 

 

– contractul/contractele de închiriere înregistrat(e) la Administraţia Financiară

 

check

– declaraţia privind veniturile realizate pentru anul anterior şi/sau decizia de impunere pentru anul anterior şi cea pentru anul în curs

 

check

– titlul de proprietate al imobilului închiriat

 

check

6. Documente aferente imobilului:

 

 

La momentul identificării imobilului, înainte de evaluare

 

 

– titlul de proprietate (ex: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, contract de schimb, autorizaţie de construire + proces verbal de recepţie, etc)

 

check

– dosar cadastral

 

check

– încheiere de intabulare în cartea funciară

 

check

– actele de identitate ale vânzătorilor

 

check

Documente pentru trimiterea dosarului la FNGCIMM

 

 

– ante-contract de vânzare-cumpărare

 

check

– extras de carte funciară informativ

 

check

– raport de evaluare

check

 

– certificatul de eficienţă energetică privind încadrarea în una din clasele A, B sau C

 

 

check

La data semnării contractului de vănzare-cumpărare

 

 

– certificatul fiscal eliberat de către Direcţia de Taxe şi Impozite de la Primăria localităţii/sectorului de care aparţine imobilul tranzacţionat

 

check

– adeverinţa de la asociaţia de locatari vizată de Primarie din care să rezulte plata la zi a obligaţiilor la întreţinere

 

check

– extrasul de carte funciară (valabil 5 zile de la depunerea cererii) care dovedeşte că imobilul este liber de sarcini

 

check

7. Poliţa de asigurare imobil la una din societăţile agreate de bancă

check

 

*Alături de documentele prezentate în copie se vor prezenta şi originalele în scopul vizării „conform cu originalul”.

V. Costuri complete:

Exemplu de costuri pentru un credit Prima Casă în RON, echivalentul a 57.000 EUR pe un termen de 25 de ani:

Condiţii credit

Costuri la acordare

Costuri pe parcusul derulării creditului*

Sumă credit

57.000€

Valoare depozit colateral*

1.215€

DAE

6,95%

Valoare imobil

60.000€

Taxa de evaluare

100€

Rata lunară (incl. comision)

418€

Termen

25 ani

Taxa de înscriere în Arhiva Electronică

20€

Prima de asigurare anuală

96€

Robor 3 luni ~

4%

Taxe notariale & ipotecă

650€

+ Marja fixă

2,5%

Prima asigurare imobil primul an

96€

Cost total al creditului

63.857€

= Dobânda

6,5%

Total costuri la acordarea creditului

2.081€

Valoarea totală plătibilă

123.857€

*Depozitul colateral nu este un cost efectiv, împrumutatul fiind titularul contului şi putând beneficia de sumele din acesta la rambursarea creditului.

 

VI. Care sunt întrebările pe care trebuie să le adresezi:

check Care este valoarea DAE aferenă contractului meu?
check Care este cuantumul Valorii totale plătibile (total de rambursat)?
check In cât timp intră vânzătorul în posesia banilor?
check Pot să-mi aleg data de scadenţă lunară (în funcţie de data încasării venitului)?
check Care este valoarea dobânzii penalizatoare (în caz de întârziere a plăţii ratei)?
check Ce reprezintă riscul de rată a dobânzii şi cum mă pot afecta?

Află totul despre credite vizitând www.creditconsilier.ro sau sunând la 0752 293 860 unde consultanţii Credit Consilier iţi stau la dispoziţie!

DESCARCA GHIDUL
Click aici pentru a descarca ghidul complet.