define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Calculator Venituri | CreditConsilier.ro Calculator Venituri | CreditConsilier.ro
Caculatoare Salarii Dividente Chirii Profesii liberale Drepturi de autor Pensii

Calculul salariului net aferent contractului de munca

1. Venit brut realizat (salariu tarifar + sporuri):
 
100 lei 12000 lei
Valoare (RON):
2. Numar persoane aflate in intretinere:
 
0 pers. ≥ 5 pers.
Valoare (pers.):
% RON
Venit brut realizat (salariu tarifar + sporuri) 0
Contributii obligatorii platite de angajat catre stat
Contributia la asigurari de sociale (CAS) 10.5% 211
Fond sanatate(CASS) 5.5% 211
Fond somaj (din tarifar) 0.5% 10
 
Venit net din salarii 1.679
 
Deducere personala 70
Venit impozabil 1.549
 
Impozit aferent lunar 16% 248
Salariul net 1.431
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.

Venit Net Eligibil din dividende

Cota participare (Anul 2018):
 
0% 100%
Valoare (%):
Dividende totale brute (RON):
Cota participare (Anul 2019):
 
0% 100%
Valoare (%):
Dividende totale brute (RON): Venit salarial, daca este cazul (RON):

Anul 2018

RON
Impozit total pe dividende 304
Dividende brute imprumutat 1520
Impozit pe dividendele actionarului 243
Dividende nete actionar in 2011 1277

Anul 2019

RON
Impozit total pe dividende 320
Dividende brute imprumutat 1600
Impozit pe dividendele actionarului 256
Dividende nete actionar in 2012 1344
109
Coeficient de ponderare aplicat dividendelor 70%
Venit Net Eligibil din dividende 73
Venit Net Eligibil (salariu + dividende) 1277
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.

Venit Net Eligibil din cedarea folosintei constructiilor

Chirie bruta declaratie/decizie = suma chirii brute contracte
Numarul de luni aferente obtinerii chiriei brute:
 
1 luna 24 luni
Valoare (luni):
CHIRII % RON
Chirie bruta 0
Cheltuieli deductibile 25% 211
Venit net (venit impozabili din chirii) 7.500
Impozit 16% 10
Chirie neta/ perioada 8.800
Chirie medie lunara 1.173
Pondere aplicata chiriilor 80%
Venit Net Eligibil din chirii 939
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.

Venit Net Eligibil din Profesii Liberale

Venit brut-cheltuieli (venit net)
 
100 lei 100000 lei
Valoare (RON):
Numarul de luni aferente obtinerii venitului
 
1 luna 24 luni
Valoare (luni):
% RON
Venit brut - cheltuieli (venit net) 0
Impozit 16% 1.600
Venit net/ perioada 8.400
Venit Net Eligibil mediu lunar 4.200
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Clientul are un contract de munca pt functia de baza?
Onorariu brut (contract)
 
100 lei 12000 lei
Valoare (RON):
% RON
Onorariu brut (contract) 0
CAS % 252
CASS 5.50% 165
Somaj 0.5% 12
Impozit anticipat retinut % 274
Venit net 2297
Pondere pentru drepturi de autor 80%
Venit eligibil 1838
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.

Calculul pensiei nete

Pensia bruta stabilita
 
100 lei 12000 lei
Valoare (RON):
% RON
Pensia bruta stabilita 0
Pragul de impozitare 900
Venit impozabil 2.051
Impozit aferent 16% 328
Remuneratie neta 2.623
Calculaţi suma imprumutului pe care il puteti contracta pe baza acestui venit net.